Optika i moderna fizika (OM)

OM - Određivanje valne duljine monokromatske svjetlosti

DODAJ U PRIJAVU ...

Ogib ili difrakcija je pojavu obilaska valova iza prepreka koje stoje na njihovu putu (prodor valova u područje sjene). Ogib je tipična valna pojava, te je ogib svjetlosti dokaz da je svjetlost valne prirode. Prolaskom laserske (monokromatske) svjetlosti kroz optičku rešetku na zastoru iza rešetke uočavaju se ogibne točke nastale interferencijom svjetlosti. Mjerenjem udaljenosti pojedinog ogibnog maksimuma od središnjeg ogibnog maksimuma u ovisnosti o udaljenosti optičke rešetke do zastora određujemo valnu duljinu monokromatske svjetlosti.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Određivanje valne duljine monokromatske svjetlosti.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola