Optika i moderna fizika (OM)

OM - Provjera zakona geometrijske optike

DODAJ U PRIJAVU ...

Geometrijska optika je dio optike u kojoj se za opis svjetlosnih pojava koristi zraka svjetlosti. Osnovni zakoni geometrijske optike su: zakon o pravocrtnom širenju svjetlosti, zakon o neovisnosti snopova zraka svjetlosti, zakon refleksije svjetlosti i zakon loma svjetlosti. Sva četiri osnovna zakona demonstriraju se pomoću laserske zrake svjetlosti i plastične kadice napunjene vodom.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike SŠ - Provjera zakona geometrijske optike.pdfPredložak za učenike OŠ - Provjera zakona geometrijske optike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola