Optika i moderna fizika (OM)

OM - Spektralna analiza zračenja pomoću optičke rešetke

DODAJ U PRIJAVU ...

Plinovi elemenata potaknuti na svijetljenje daju karakterističan niz spektralnih linija. Prema tim spektralnim linijama može se identificirati određeni element. Na pojavi da svakom elementu odgovara karakterističan niz spektralnih linija temelji se spektralna analiza elemenata. U eksperimentu se istražuje zračenje koje nastaje u živinoj izbojnoj cijevi. Gledajući izravno kroz optičku rešetku zračenje izbojne cijevi može se uočiti kao niz okomitih linija različitih boja, odnosno ogibna slika koja se sastoji od niza okomitih linija. Te okomite linije predstavljaju spektralne linije neutralnog atoma žive koji emitira užareni plin u izbojnoj cijevi. Raznobojne spektralne linije u opaženoj ogibnoj slici predstavljaju položaje maksimuma.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

NAPUTAK ZA NASTAVNIKE.pdfSpektralna analiza zračenja pomoću optičke rešetke.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola