Optika i moderna fizika (OM)

OM - Fraunhoferov ogib svjetlosti na pukotini

DODAJ U PRIJAVU ...

Ogib ili difrakcija je valna pojava koja se javlja pri prolasku elektromagnteskog vala kroz pukotinu. Tada dio njegove valne fronte unutar pukotine emitira elementarne kuglaste valove, koji se iz svake točke tog dijela valne fronte šire u svim smjerovima. Ako su izvor i zastor vrlo daleko od pukotine, valne su fronte ravnine, a zrake svjetlosti međusobno usporedne i imamo tzv. Fraunhoferovu difrakciju. Laserska zraka prolazi kroz pukotinu i na fotoćeliji se uočava ogibna slika, pomicanjem fotoćelije mjere se relativni intenzitet svjetlosti za određene položaje fotoćelije. Iz položaja fotoćelije i udaljenosti pukotine od fotoćelije određuju se kutovi pod kojim se vide pojedini minimumi i maksimumi intenziteta svjetlosti.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Fraunhoferov ogib svjetlosti na pukotini.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola