Optika i moderna fizika (OM)

OM - Određivanje Planckove konstante

DODAJ U PRIJAVU ...

Fotoelektrični učinak, ili skraćeno foto-učinak, naziva se pojava izbijanje elektrona iz tijela (obično, iz poliranih metalnih ploča) na koja pada elektromagnetsko zračenje: vidljiva svjetlost, ultraljubičasto zračenje itd. Za objašnjenje foto-učinka potrebno je primjeniti Planckova hipoteza o kvantima energije, a foto-efekt je dokaz da svjetlost i elektromagnetsko zračenje, osim valne ima i čestičnu prirodu. Snop svjetlosti upada na fotoćeliju i mjerenjem napona na fotoćeliji u ovisnosti promatranoj valnoj duljini određuje se vrijednost Planckove kostante.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Određivanje Planckove konstante.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola