Optika i moderna fizika (OM)

OM - Polarizacija svjetlosti

DODAJ U PRIJAVU ...

Polarizacija svjetlosti je svojstvo elektromagnetskih valova povezano sa smjerom titranja električnog polja. Smjer magnetskog polja je jedinstveno određen za određeno električno polje. Nepolarizirana svjetlost je ona koja ima sve smjerove titranja vektora električnog polja. Potpuno polarizirana svjetlost je ona kod koje električno polje titra samo u jednoj ravnini, tzv. ravnina polarizacije. Prolaskom laserske monokromatske svjetlosti kroz polarizator i analizator mjeri se relativni intenzitet svjetlosti koji detektira fotoćelija u ovisnosti o kuta između polarizatora i analizatora, a time se provjerava se Malusov zakon.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Polarizacija svjetlosti.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola