Optika i moderna fizika (OM)

OM - Provjera Stefan – Boltzmannovog zakona zračenja

DODAJ U PRIJAVU ...

Stefan-Boltzmannov zakon zračenja opisuje zračenje crnog, tj. sivog tijela kroz količinu izračene energije. Količina energije koju tijelo zrači proporcionalna četvrtoj potenciji njegove apsolutne temperature. U ovom eksperimentu sivo tijelo predstavlja volframova žarna nit čija se energija zračenja istražuje kao funkcija temperature. Mjerenjem termoelektromotorne sile moll-termočlanka i otpora volframove niti na različitim temperaturama provjerava se Stefan-Boltzmannov zakon.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfProvjera Stefan-Boltzmannov zakon zračenja.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola