RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Kreativno učenje u virtualnoj stvarnosti

DODAJ U PRIJAVU ...

U ovoj radionici učenici se proći kroz različite sadržaje koje inače uče na predmetima poput matematike, fizike, kemije, geografije, likovne i glazbene umjetnosti koristeći interaktivnu virtualnu okolinu. Na zanimljiv i kreativan način učiti će nove pojmove i sadržaje te će rješavati  zadatke kako bi primijenili stečeno znanje.

Naputak za nastavnike - Kreativno učenje u virtualnoj stvarnosti.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

10

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

60 % za škole s gimnazijskim programom

20 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola