RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Izrada male meteorološke postaje

DODAJ U PRIJAVU ...

Učenici će se upoznati s Arduino razvojnim okruženjem i pomoću njega izraditi malu meteorološku postaju koja će biti sposobna mjeriti temperaturu, količinu vlage u zraku te prisutnost padalina. Potom će učenici sklop povezati s mobilnim telefonom na kojemu će se prikazivati izmjerene vrijednosti.

Voditelji:

ZAKOM - L. Filipović

NAPUTAK za NASTAVNIKE .pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

60 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola