RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Izrada logičkih sklopova pomoću tranzistora

DODAJ U PRIJAVU ...

Na radionici je potrebno na temelju zadane sheme spojiti tranzistore s ciljem konstruiranja logičkog sklopa i eksperimentalno izmjeriti naponske i logičke razine na ulazima i izlazima digitalnih komponenti, čije mjerenje nam omogućuje multimetar.  Funkcijski generator omogućuje stvaranje pravokutnog signala, a osciloskop prikazuje signale na ekranu.

Voditelji:

ZRIA - T. Matić, I. Vidović

NAPUTAK za NASTAVNIKE -Izrada logičkih sklopova pomoću tranzistora.pdf

Trajanje u školskim satima:

3

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola