RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Uvod u izradu računalnih igara u Pythonu

DODAJ U PRIJAVU ...

Na ovoj radionici objasnit će se osnove programiranja u Python programskom jeziku te će se izraditi jednostavna PONG igra koristeći PyGame paket. Učenici prate upute predavača s projektora te izrađuju igru na računalima.

Voditelji:

ZPI - H. Leventić

Uvod u izradu računalnih igara u Pythonu.pdf

Trajanje u školskim satima:

8

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola