RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Izrada elektroničkog sklopa: "prekidač na pljesak"

DODAJ U PRIJAVU ...

Učenici će se u uvodu upoznati s principima rada elektroničkih komponenti i mjernih uređaja (multimetar, osciloskop), zatim će učenici mjeriti struju i napon, te otpor otpornika. Na temelju uputa za čitanje električnih shema i lemljenje, samostalno će izraditi električni sklop "Prekidač na pljesak".

Voditelji:

ZAKOM - J. Vlaović

Izrada elektroničkog sklopa.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

10

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

80 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola