RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Robotske priče

DODAJ U PRIJAVU ...

Polaznici radionice upoznaju se s tri robotske ruke različitih konfiguracija i veličina - mala, srednja i industrijska. Maloj ruci programski zadaju željene pozicije na koje se ona pomiče, srednja ruka pomoću kamere prati predmet koji polaznici pomiču, a za kraj polaznici prisustvuju upravljanju industrijskim robotom od 400 kg!

Naputak za nastavnike - Tri robotske priče.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

60 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola