RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Od vektora do 3D objekta

DODAJ U PRIJAVU ...

U ovoj radionici obavljaju se slijedeće radnje: zapis 3D modela pomoću trokuta, skaliranje (povećanje, smanjenje), translatiranje (pomicanje) i rotiranje (okretanje) 3D modela, dodavanje nepravilnosti u 3D model, skeniranje 3D modela. Za provođenje navedenih radnji potrebno je primijeniti parametarski zapis jednadžbe pravca, izračun presjeka linije i trokuta, izračun vektora normale trokuta i množenje matrica.

Voditelji:

ZRIA - I. Aleksi 

Naputak za nastavnike - Od vektora do 3D objekata.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola