RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - IRIM Osnove automatike i robotike pomoću BBC micro:bita

PRIJAVI U LABUS sajmu...

U radionici učenici će se upoznati s osnovama automatike i robotike korištenjem microbita kao kontrolora. Osnove robotike obrađene su kroz primjere modela reguliranog elektromotora, dok se automatika demonstrira prikazom korištenja senzora za uključivanje rasvjete (LED osvjetljenja).

NAPUTAK za NASTAVNIKE.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola