RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - IN2 Arduino radionica za početnike

DODAJ U PRIJAVU ...

U ovoj radionici će se obraditi primjena mikroupravljača u upravljanju elektroničkim uređajima s kojima smo često u doticaju. Primijeniti će se mikroračunalni sustav zasnovan na Arduino Uno razvojnoj maketi, Arduino programskom okruženju i Arduino modulima koji na sebi imaju razne senzore i aktuatore.

Voditelji:

ZRIA - I. Aleksi ,F. Sušac

Naputak za nastavnike.pdfIN2 Arduino priručnik za početnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola