RADIONICE primijenjenih znanja i vještina (Rpzv)

Rpzv - Uvod u izradu Android aplikacije

DODAJ U PRIJAVU ...

Prikaz rada s razvojnim alatom Android Studio 2.0. Izrada korisničkog sučelja (GUI) pomoću XML jezika i funkcionalnosti u programskom jeziku Java++ za dva primjera: računanje razlike dva datuma; aplikacija s obrascima za prijavu (login) i registraciju.

Voditelji:

ZPI - K. Nenadić

Izrada aplikacije za Android platformu.pdf

Trajanje u školskim satima:

4

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola