Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

DKU - Uvod u robotiku s mBotom

DODAJ U PRIJAVU ...
Učenici će se upoznati s osnovama robotike programiranjem rada mBot mobilnog robota koji sadrži nekoliko senzora (za praćenje linije, ultrazvučni i svjetlosni senzor), svjetleće diode, zujalicu, IR i Bluetooth komponente.
Nakon upoznavanja mBot robota, učenici će programirati kretanje robota po zadanoj stazi praćenjem linije, izbjegavanjem prepreka uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju.
 
Voditelji:

ZRIA - I. Aleksi

NAPUTAK za NASTAVNIKE-mBot.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada