Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

RIT - Primjena računala u mjerne svrhe

DODAJ U PRIJAVU ...

Valni oblici napona dovode se iz signala generatora na osciloskop. Valni oblici promatraju se na osciloskopu koji se zatim s osciloskopa povezuju s računalom. U računalo se spremaju podaci, grafički i tablično. Na osnovu podataka pojedinih signala računaju se frekvencija, perioda, efektivna vrijednost i amplituda za svaki valni oblik.

Voditelji:

ZES - I. Biondić, D. Buljić, V. Ćorluka

Primjena računala u mjerne svrhe.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola