Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

RIT - Upravljanje LED diodama pomoću Arduina

DODAJ U PRIJAVU ...

Spajanje jednostavnog strujnog kruga s mikroupravljačem pomoću eksperimentalne pločice. Mijenjanjem programa mogu se uočiti promjene u radu LED dioda.

Voditelji:

ZTK Osijek - D. Rakić

Upravljanje LED diodama pomoću Arduina.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

80 % za tehničke strukovne škole

80 % za završne razrede osnovnih škola