Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

RIT - Izrada jednostavnog senzora boje

DODAJ U PRIJAVU ...

Senzor se temelji na fizikalnom principu da se svijetlost određene boje bolje odbija od objekta iste te boje nego od objekta druge boje (pojednostavnjeno). RGB diodom obasjamo objekt čiju boju želimo odrediti i mjerimo količinu svijetlosti koja upadne na fotootpornik te njezinim mjerenjem određujemo boju.

Voditelji:

ZTK Osijek - D. Rakić

Izrada jednostavnog senzora boje.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

80 % za tehničke strukovne škole

80 % za završne razrede osnovnih škola