Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

RIT - Automatizacija procesa transporta osoba u stambenoj zgradi

DODAJ U PRIJAVU ...

Maketa dizala ima 4 kata. Na svakom katu nalazi se tipkalo s pripadajućom svjetlosnom diodom i induktivni senzor s kojim se može detektirati prisutnost kabine dizala na katu. Na svakom katu postoje i vrata s mikro prekidačem koji signalizira jesu li vrata otvorena. 

Voditelji:

ZRIA - D. Filko

Automatizacija procesa transporta osoba u stambenoj zgradi.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

60 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola