Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

IN2 Arduino radionica - napredno

DODAJ U PRIJAVU ...

IN2 Arduino radionica obrađuje temu automatizacije koristeći se mikroupravljačima, jedno od najzanimljivijih dijelova STEM područja. Na radionici se koristi Arduino razvojna maketa koja je  najpopularnija maketa za razvoj mikroupravljača sa širokom primjenom u stvarnome životu. Polaznici radionice moraju biti upoznati s osnovnim konceptima mikroupravljača i imati osnovno iskustvo u radu s Arduino IDE sučeljem, cilj radionice je povezati razne module u jednu cjelinu te na temelju informacija dobivenih iz okoline putem senzora upravljati okolinom pomoću aktuatora.

Voditelji:

ZRIA - I. Aleksi, F. Sušac

Naputak za nastavnike.pdf