Računarstvo i informacijska tehnologija (RIT)

Pokrenimo robote-LEGO mindstorms

DODAJ U PRIJAVU ...

Učenici će se upoznati s osnovama robotike programiranjem rada LEGO Mindstorms mobilnog robota koji sadrži nekoliko senzora.
Učenici će programirati kretanje robota te akciju koja će se dogoditi kada naiđe na prepreku. Također, u dogovoru s nastavnikom, programirati će ostale akcije robota, poput zvučne signalizacije.

Što bi učenici trebali naučiti iz eksperimenta? -
uočiti odnos između programskog kôda i načina rada robota
- razvijati algoritamski način razmišljanja
- izraditi programski kôd za zadatak

Voditelji:

ZPI - M. Peko

NAPUTAK za NASTAVNIKE - obrazac LEGO.pdf