Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Elektromagnetsko zračenje kućanskih uređaja

DODAJ U PRIJAVU ...

Svaki električni uređaj zrači elektromagnetsku (EM) energiju, a ako ta energija prelazi neki sigurnosni nivo, ona može utjecati na rad nekog drugog uređaja pa čak i onemogućavajući taj rad u potpunosti, a može biti i štetna za žive organizme.

Elektromagnetska interferencija (EMI) je elektromagnetsko zračenje (neionizirajuće zračenje) iz uređaja koji međudjeluju s drugim uređajima u normalnom radu. EM polje se sastoji od električnog i magnetskog polja.

Voditelji:

ZAKOM - S. Rupčić

NAPUTAK za NASTAVNIKE.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola