Energija i očuvanje okoliša (EO)

Putevima vjetra

DODAJ U PRIJAVU ...
M.Žnidarec, M.Primorac (ZEE)
 
Iskorištavanje vjetra u energetske svrhe određeno je nizom izraza, parametara i veličina od kojih se neke mjere i dulji niz godina. Polaznici se upoznavanju s osnovnim pojmovima vezanim za vjetroelektrane, dijelovima te energetskim pretvorbama počevši od kinetičke energije vjetra do električne energije.
 
LABUS naziv: EO - Pretvorba kinetičke energije vjetra u mehaničku i električnu energiju
NAPUTAK za NASTAVNIKE.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola