Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Programiranje naprednih KNX instalacija

DODAJ U PRIJAVU ...

Postupak puštanja u rad naprednih sabirničkih KNX instalacija izvodi se pomoću programskog paketa ETS. U spomenutom programu potrebno je kreirati projekt, dodati željene uređaje te ih logički povezati na način da zadovolje zahtjeve naručitelja.

Voditelji:

ZEE - Z. Kraus

Naputak za nastavnike.pdfETS5 prez1.pdfETS5 prez2.pdfETS5 prez3.pdf

Trajanje u školskim satima:

3

Maksimalni broj polaznika:

20

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola