Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Cjelovito bilansiranje na primjeru EE uređaja

DODAJ U PRIJAVU ...

Glavne smjernice današnje industrijske proizvodnje su smanjenje potrošnje energije i emisije štetnih tvari, efikasnije korištenje materijala, ... Upravo zbog toga razvijene su razne metode, među kojima je i metoda cjelovitog bilansiranja,  koje u obzir uzimaju cjelokupan životni vijek proizvoda. Metoda omogućava djelomično ili potpuno uklanjanje štetnih utjecaja proizvoda na okoliš.

Voditelji:

ZZP - G. Rozing

Cjelovito bilansiranje na primjeru EE uređaja.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

20

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola