Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Pretvorba sunčeve energije u električnu energiju

DODAJ U PRIJAVU ...

Sunčeva energija se direktno pretvara u električnu pomoću fotonaponskog modula. Postupak pretvorbe energije, kao obnovljivog izvora energije, kroz primjenu novih tehnologija te analiza dobivenih rezultata  ostvaruje se pomoću žarulje s žarnom niti i malog fotonaponskog modula. Valna duljina navedene žarulje najbliža je valnoj duljini sunca. Žarulja kao simulator sunca priključena je na izmjenični naponski izvor i usmjerena prema fotonaponskom modulu na kojega je priključen istosmjerni motor nazivnog napona 5 V.

Voditelji:

ZEE - M. Primorac, M. Žnidarec

LV - Pretvorba sunčeve energije u električnu energiju.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Demonstracijski eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola