Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Projekt rasvjete

DODAJ U PRIJAVU ...

Postupak projektiranja i simulacije rasvjete započinje definiranjem zahtjeva naručitelja i važećih normi ovisno o vrsti i namjeni prostora. Slijedeći korak je kreiranje projekta u programskom paketu sa što točnijim modelom prostora, te odabir rasvjetnih tijela i sam proračun.   

Voditelji:

ZEE - Z. Kraus

Projekt rasvjete.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

20

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola