Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Analiza recikličnosti elektrotehničkih proizvoda

DODAJ U PRIJAVU ...

Recikličnost proizvoda je ključni pokazatelj mogućnosti materijalne iskoristivosti dotrajalog proizvoda. Ona zavisi o njegovoj strukturi, posebno sastavu materijala i vrstama spojeva i veza.

Voditelji:

ZZP - G. Rozing

Analiza recikličnosti elektrotehničkih proizvoda.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola