Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Električni titrajni krug

DODAJ U PRIJAVU ...

Općenito se svaka pasivna izmjenična mreža s obzirom na izvor može promatrati kao impedancija ili admitancija. Osnovni elementi takve mreže su: radni otpori, induktiviteti i kapaciteti. Rekativni otpori (induktivitet i kapacitet) ovise o frekvenciji. Pojava promjene frekvencije u strujnom krugu utječe i na iznos snaga. Iz tog razloga bitna je pojava maksimalne radne snage koju daje izvor mreži. Ta se pojava zove rezonancija,a frekvencija pri kojoj se javlja, rezonantna frekvencija.

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

20 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

0 % za završne razrede osnovnih škola