Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Određivanje relativne permitivnosti sredstva

DODAJ U PRIJAVU ...

Pločasti kondenzator čini sustav od dva bliska, međusobno izolirana vodiča nabijena jednakim količinama naboja suprotnog predznaka između kojih se nalazi zrak ili neki drugi dielektrik. Svaki kondenzator karakterizira određena vrijednost kapaciteta, koja govori kolika količina naboj se može pohraniti u kondenzatoru u ovisnosti o razlici potencijala između ploča kondezatora. Kapacitet pločastog kondenzatora ovisi o udaljenosti između ploča, površiti ploča i o dielektriku koji se nalazi između ploča. Ukoliko je između ploča kondezatora nekakav dielektrik tada je kapacitet toga kondenzatora veći negu kad je vakuum, a broj koji nam kaže koliko je kapacitet tog kondenzatora veći s dielektrikom nego s vakuumom zove se relativna permitivnost sredstva. Mjerenjem struje i napona kondenzatora uz pojedine udaljenosti ploča kondenzatora određuje se kapacitet pločastog kondenzatora, a poznavanjem dimezija ploča kondenzatora određuje se relativna permitivnost sredstva. 

 

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Određivanje relativne permitivnosti sredstva.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola