Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Upravljanje asikronim motorima pomoću frekvencijskih pretvarača

DODAJ U PRIJAVU ...

Cilj ove vježbe je upoznati se s radom frekvencijskog pretvarača u svrhu upravljanja asinkronih  motora manjih snaga. U vježbi će biti korišten frekvencijski pretvarač DANFOSS FC302. Za izvršenje vježbe potrebno je upoznati se s principom rada frekvencijskog pretvarača, načinima skalarnog i vektorskog upravljanja uz priložene osnovne upute za  rukovanje frekvencijskim pretvaračem DANFOSS FC302.

Voditelji:

ZES - Ž. Špoljarić

Naputak za nastavnike.pdfUpravljanje asikronim motorima pomoću frekvencijskih pretvarača.pdfUpute za rukovanje frekvencijskim pretvaračem.pdf