Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Analiza otporničke mreže istosmjerne struje

DODAJ U PRIJAVU ...

Najjednostavnija električka mreža je električki krug (jedna petlja, jedan KZN). Kada postoji više petlji u otporničkim mrežama potrebno je pisati sustave linearnih jednadžbi s realnim koeficijentima prema Kirchhoffovim zakonima (KZN i KZS). Broj jednadžbi se sastoji od p KZN-ova, gdje je p broj petlji u mreži i č-1 KZS-ova pri čemu je č broj čvorova u mreži. Dakle, broj jednadžbi je p+č-1. Ako bi se koristila metoda konturnih struja tada je broj jednadžbi smanjen, odnosno jednak je broju petlji (kontura), tj. piše se samo p jednadžbi.

Voditelji:

ZES - A. Brandis

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

16

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

20 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

0 % za završne razrede osnovnih škola