Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Ohmov zakon

DODAJ U PRIJAVU ...
Električna struja koja prolazi vodičem proporcionalna je naponu na krajevima vodiča, a obrnuto proporcionalna otporu tog vodiča. Mjerenjem struje u strujnom krugu i napona na krajevima vodiča određuje se otpor u strujnom krugu.
 

Voditelji:

ZES - I. Biondić

 
Naputak za nastavnike.pdfPREDLOŽAK ZA UČENIKE - Ohmov zakon.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola