Mehanika s mehanikom fluida (MF)

M - Zakon sačuvanja mehaničke energije pri rotaciji krutog tijela

DODAJ U PRIJAVU ...

Zakon očuvanja energije kaže da je ukupna mehanička energija zatvorenog sustava očuvana. U zatvorenom sustavu energija može prelaziti iz jednog oblika u drugi, a da se pri tom ne može ni stvoriti ni uništiti iz ničega. Mjerenjem kinematičkih fizikalnih veličina pri translaciji tijela i kinematičkih fizikalnih veličina pri rotaciji krutog tijela kada djeluje vanjski moment sile, eksperimentalno se provjerava zakon očuvanja mehaničke energije rotirajućeg sustava.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Zakon sačuvanja mehaničke energije pri rotaciji krutog tijela.pdfPredložak za učenike - Zakon očuvanja mehaničke energije pri rotaciji krutog tijela.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola