Mehanika s mehanikom fluida (MF)

M - Moment sile i kutna količina gibanja

DODAJ U PRIJAVU ...

Zakretni moment (tj. moment vanjskih sila) predstavlja zakretno djelovanje rezultante vanjskih sila koja uzrokuje
rotaciju tijela oko nepomične osi. Analogno količini gibanja kod translacije kod rotacije imamo kutnu količinu gibanja čija promjena u vremenu nam daje moment sile.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPREDLOŽAK ZA UČENIKE - Moment sile i kutna količina gibanja tijela.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola