Titranje i valovi (TV)

TV - Vremenska i spektralna analiza glazbenog signala

DODAJ U PRIJAVU ...

Poznavanje vremenskih i sprektralnih obilježja govora, audia i videa omogućilo je razvoj algoritama za obradu ovih signala, što je osnova za stvaranje i pohranjivanje multimedijskih podataka te njihov prijenos preko komunikacijskih sustava. Glazbeni signal je složen od niza sinusnih signala određenih frekvencija.

Voditelji:

ZAKOM - S. Rupčić

Vremenska i spektralna analiza glazbenog signala.pdf

Trajanje u školskim satima:

1

Maksimalni broj polaznika:

12

Primijenjeni nastavni oblik:

Demonstracijski eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola