Titranje i valovi (TV)

TV - Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi

DODAJ U PRIJAVU ...

Zvuk je mehanički longitudinalni val kojeg čuje ljudsko uho. Međutim, definicija zvuk u širem smislu nije ograničena područjem čujnosti, koje se za ljudsko uho kreće u rasponu od 20 Hz do 20 kHz. Za prijenos zvuka s jednog mjesta na drugo potrebno je sredstvo (kruto, tekuće, plinovito). Stoga se zvučni valovi ne šire vakuumom, za razliku od radiovalova, koji su elektromagnetske prirode i nije potrebno sredstvo za njihovo širenje. Zvuk je, zapravo, promjena tlaka koja se širi elastičnim sredstvom. Koristeći Kundtovu cijev određuje se brzina zvuka, tako da se mjeri udaljenost između dva brijega vala i na funkcijskom generatoru očitava rezonantna frekvencija.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi.pdfPredložak za učenike - Određivanje brzine zvuka pomoću Kundtove cijevi - Osnovna škola.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola