Toplina i termodinamika (T)

T - Termička vodljivost metala

DODAJ U PRIJAVU ...

Vođenje topline ili kondukcija je takav mehanizam prijenosa topline kod kojega sredstvo kao cjelina miruje, a energija se prenosi s čestice na česticu. Proces se odvija sve dok postoji temperaturna razlika, odnosno dok postoji kontakt između sustava (tijela) različitih temperatura, a svojstvo koje pokazuje njegovu sposobnost vođenja topline naziva se termička vodljivost. Mjerenjem količine topline prenesene u određenom vremenu kroz metalni štap, te temperature na pojedinim dijelovima metalnog štapa može se odrediti vrijednost koeficijenta termičke vodljivosti.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfTermička vodljivost metala - materijali za učenike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola