Toplina i termodinamika (T)

T - Kalorimetrijsko određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta tvari

DODAJ U PRIJAVU ...

Specifični toplinski kapacitet tvari je količina topline koju je potrebno dovesti kilogramu neke tvari kako bi joj se temperatura promijenila za 1 K (ili 1°C). Kalorimetrijska mjerenja temelje se na eksperimentalnoj činjenici da da dva sustava različitih temperatura u dodiru, izolirana od izvanjskih utjecaja, izmjenjuju toplinu dok im se temperature ne izjednače. Mjerenjem količine topline predane sustavu, odnosno topline koju sustav preda okolini i primjenom Richmannovog pravila smjese određuje se specifični toplinski kapacitet tvari.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfKalorimetrijsko određivanje toplinskog kapaciteta tvari - materijali za učenike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola