Toplina i termodinamika (T)

T - Određivanje adijabatske konstante zraka

DODAJ U PRIJAVU ...

Kod plinova se specifični toplinski kapaciteti pri stalnom tlaku i pri stalnom volumenu značajno razlikuju. Omjer molarnih, odnosno specifičnih toplinskih kapaciteta plina pri stalnom tlaku i pri stalnom volumenu naziva se adijabatska konstanta plina i ovisi o molekularnoj strukturi plina. Pomoću električnog grijača se zagrijava određeni volumen zraka i mjeri se vremenska promjena fizikalnih paramatara (tlak, volumen i temperatura) zraka.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfOdređivanje toplinskog kapaciteta zraka - materijali za učenike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola