Titranje i valovi (TV)

TV - Prigušeni oscilator

DODAJ U PRIJAVU ...

Titrajni sustavi u prirodi obično se, pod utjecajem vanjskih sila, neće gibati beskonačno dugo, već će se s vremenom amplituda titranja smanjivati, a potom će se zaustaviti. U stvarnim titrajnim sustavima dio mehaničke energije titranja troši se na savladavanje vanjskih disipativnih sila. Titranje kod kojeg se amplituda postupno smanjuje u vremenu naziva se prigušeno titranje.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola