Titranje i valovi (TV)

TV - Titranje fizikalnog njihala u polju sile teže

DODAJ U PRIJAVU ...

Fizičko njihalo je svako stvarno njihalo, odnosno svako kruto tijelo, koje se njiše oko vodoravne osi koja ne prolazi kroz njegovo težište i titra s malim kutovima otklona. Mjerenjem perioda tiranja fizikalnog njihala, mase fizikalnog njihala i dimenzija fizikalnog njihala određuje je ubrzanje Zemljine sile teže.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Titranje fizikalnog njihala u polju sile teže - Osnovna škola.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

60 % za završne razrede osnovnih škola