Titranje i valovi (TV)

TV - Određivanje modula elastičnosti materijala pomoću torzijskog njihala

DODAJ U PRIJAVU ...

Elastičnost je jedna od važnih osobina svakog materijala. Pod djelovanjem izvanjske sile, čvrsta tijela, ovisno o materijalu od kojeg su izrađena, mijenjaju svoj oblik i volumen, tj, deformiraju se. U eksperimentalnom dijelu istražuje se pojava deformacije torzije žice koja je učvršćena u središtu baze krutog tijela oblika valjka koji visi na žici. Opisano njihalo zove se torzijsko njihalo pomoću kojeg se određuje konstanta torzije žice statičkom i dinamičkom metodom.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Odredivanje modula elastičnosti materijala pomoću torzijskog njihala.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola