Titranje i valovi (TV)

TV - Frekvencijski modulator

DODAJ U PRIJAVU ...

Na radionici se mjere parametri frekvencijskog modulatora i provodi se analiza spektra frekventno moduliranog signala.

Voditelji:

ZAKOM - L. Šneler

NAPUTAK za NASTAVNIKE.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

60 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola