Titranje i valovi (TV)

TV - Istraživanje prisilnog titranja pomoću elektrostatskog njihala

DODAJ U PRIJAVU ...

Jednostavno njihalo postavimo između ploča kondenzatora, tako da njihalo titra između ploča kondenzatora, dok njihalo titra između ploča kondenzatora ono titra u električnom i gravitacijskom polju i takvo njihalo se zove elektrostatsko njihalo. Gibanje takvog njihala odvija se pod utjecajem četiri sile: gravitacijske sile, elektrostatske sile, sile napetosti niti i sile otpora zraka. Mjerenjem perioda titranja jednostavnog njihala u ovisnosti o naponu između ploča kondenzatora određuje se permitivnost zraka.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Istraživanje prisilnog titranja pomoću elektrostatskog njihala.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola