Titranje i valovi (TV)

TV - Titranje jednostavnog njihala u polju sile teže

DODAJ U PRIJAVU ...

Jedan od najjednostavnijih modela idealnog harmonijskog oscilatora naziva se jednostavno ili matematičko njihalo, koje se sastoji od tijela (kuglice) obješenog o nerastezljivu nit pri čemu je masa niti zanemariva u odnosu na masu kuglice obješene o nit. Period jednostavnog njihala ovisi samo o duljini niti. Mjerenjem duljine i perioda titranja matematičkog njihala eksperimentalno se određuje ubrzanje Zemljine sile teže.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Titranje jednostavnog njihala u polju sile teže.pdfPredložak za učenike - Titranje jednostavnog njihala u polju sile teže - Osnovna škola.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Učenici samostalno u grupama * izvode eksperiment

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

80 % za završne razrede osnovnih škola