RADIONICE temeljnih znanja i vještina (Rtzv)

Temeljna fizikalna i matematička znanja i vještine potrebni za (uspješno) usvajanje inženjerskih znanja i vještina

 

U cilju razvoja inženjerskih kompetencija kod studenata, visokoškolsko inženjersko obrazovanje treba uključivati kako proceduralna znanja, odnosno rješavanje inženjerskih problema proračunima, tako i konceptualna znanja. Inženjer budućnosti trebao biti osposobljen prepoznati i razumjeti tehnički problem te ponuditi dobro obrazložena (fizikalno i matematički) moguća rješenja tog problema. Stoga će se kroz ˝RADIONICE temeljnih znanja i vještina˝ ukazati na temeljna fizikalna i matematička znanja i vještine potrebni za (uspješno) usvajanje inženjerskih znanja i vještina.                                                                                          

Cilj radionica:

Interaktivnim oblicima nastave poticati polaznike na aktivno učenje usmjereno ka sintezi matematičkih znanja i vještina, njihovoj vezi i primjeni u fizici sa ciljem dubljeg razumijevanja temeljnih fizikalnih koncepata i modela. Na ovaj način polaznici se osposobljavaju za snalaženje u fizikalnim sadržajima te ih se motivira i priprema za daljnju nadogradnju znanja iz drugih, osobito inženjerskih područja.

Kroz radionicu će se osigurati polaznicima sinteza i povezivanje osnovnih znanja iz srednjoškolske fizike i matematike sa njihovim primjenom u eksperimentalnom radu. Na taj način bi se osposobili za uspješno praćenje i polaganje sveučilišnih kolegija s prirodoslovnom podlogom kao i drugih stručnih inženjerskih kolegija.

Ciljne skupine:

  • Učenici 3. i 4. razreda gimnazija te strukovnih (tehničkih i tehnoloških) škola
  • Učenici 8. razreda osnovnih škola

Opis radionica:

Na radionicama bi se rješavali zadaci i konceptualna pitanja te analizirali problemski zadaci iz svih područja fizike primjenjujući različite fizikalne metode poučavanja i odgovarajuće matematičke postupke. Korištenjem računalnih simulacija nekih fizikalnih pojava te provođenjem demonstracijskih ili grupnih eksperimenta polaznici bi stekli iskustvo u eksperimentalnom radu, interpretaciji rezultata mjerenja i razlikovanju teorijskih i eksperimentalnih rezultata u fizici. Na radionicama će se polaznicima kroz niz primjera ukazati na nužna matematička znanja i vještine koja se koriste pri rješavanju fizikalnih problema, a uključuju korištenje simbola u jednadžbama i prikazivanje ovisnosti između fizikalnih veličina odgovarajućim matematičkim relacijama; razumijevanje vektorskih prikaza i vektorske algebre; primjenu deskriptivne i analitičke geometrije; primjenu diferencijalnog i integralnog računa te razumijevanje grafičkih prikaza u različitim kontekstima.

Struktura radionica:

Sadržaj svake radionice podijeljen je na tri dijela:

  • Matematički sadržaj radionice
  • Fizikalni sadržaj radionice
  • Eksperimentalni sadržaj radionice

Eureka! Think like a proton and stay positive

DODAJ U PRIJAVU ...

 

Cilj je radionice kroz jednostavne i zabavne eksperimente povezati naizgled nepoveziva područja znanosti i učenja engleskog jezika. Na radionici će učenici i studenti izvesti pet eksperimenata koji su tematski povezani s područjem fizike i elektrotehnike. Prvi se eksperiment zove „Does water conduct electricity?“ (Provodi li voda struju?), gdje će se učenici baviti konceptom vodljivosti provodeći eksperimente koristeći različite vrste vode (npr. destilirana voda, zasoljena voda, voda iz slavine, itd.). U sljedećem eksperimentu pod naslovom „Squishy circuits“ učenici i studenti sami prave strujni krug koristeći ručno izrađeni plastelin koji je
ujedno i vodič. Učenici će tijekom eksperimenta pokušati objasniti vodiče, izolatore te kako dolazi do kratkog spoja. U trećem eksperimentu pod naslovom „Bending water“, učenici i studenti će se baviti konceptom statičkog elektriciteta, dok će tijekom Oerstedovog eksperimenta učenici naučiti da električna struja stvara magnetsko polje. Zadnja je aktivnost izrada malih robota od četkica za zube koji za kretanje koriste baterije. Budući da je glavni cilj radionce učenje engleskog jezika kroz eksperimente, radionica će se održati na engleskom jeziku, a svaki će eskperiment biti popraćen aktivnostima vezanim za učenje ciljanog vokabulara iz područja fizike i elektrotehnike te engleske gramatike. Pri tome će se, između ostaloga, koristiti mobilne aplikacije kao što su Socrative i Plickers. 

Voditelji:

ZZP - D. Božić Lenard, I. Ferčec, Y. Liermann Zeljak

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

15

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

100 % za završne razrede osnovnih škola